visio

 

TURVALLINEN JA TEHOKAS HELSINKI

 

Helsinki on hieno kaupunki, josta on helppo olla ylpeä. Kuitenkin on myös selvää, että Helsingillä olisi potentiaalia olla vielä paljon nykyistäkin parempi paikka meille kaikille. Haluan nähdä päivän, jolloin Helsinki on monilla eri mittareilla mitattuna maailman paras kaupunki elää, opiskella ja työskennellä. Kahteen sanaan tiivistettynä tällainen unelmieni Helsinki on turvallinen ja tehokas.

Turvallisuus on ihmisen perustavanlaatuisin tarve. Ilman turvallisuutta ei ole hyvinvointia. Turvallisessa Helsingissä ihmisten arkeen liittyvät riskitekijät tunnistetaan hyvissä ajoin ja niihin löydetään sopivat ratkaisut. Tulevalla valtuustokaudella laaditaan kuluvan valtuustokauden tapaan uusi kaupungin turvallisuussuunnitelma.

Ilman turvallisuutta ei ole hyvinvointia. Turvallisessa Helsingissä ihmisten arkeen liittyvät riskitekijät tunnistetaan hyvissä ajoin ja niihin löydetään sopivat ratkaisut.

katuTurvallinen elämä on monen kohdalla ensimmäistä kertaa koetuksella koulumaailmassa. Moni voi vain haaveilla turvallisesta ja terveellisestä kouluympäristöstä home- ja sisäilmaongelmien aiheuttaman pahoinvoinnin keskellä. Helsingin päättäjät ovat jo pitkään vältelleet puuttumista homekouluongelmaan, joka ei tunnu olevan oikein kenenkään vastuulla. Samalla, kun valtuusto päättää innoissaan kalliiden siltojen rakentamisesta, sairastavat tuhannet ahkerat koululaiset, opettajat ja muut koulujen henkilökuntaan kuuluvat turhaan. Homekoulujen korjaamatta jättäminen ei ole myöskään taloudellisesti järkevää, sillä lykätty korjaus johtaa vain suurempiin kustannuksiin tulevaisuudessa.

Monen helsinkiläisen turvallisuutta heikentävät myös erilaiset katukuvassa näkyvät sosiaaliset ongelmat ja rikollisuus. Vaaratilanteiden ehkäisemisessä poliisin ja vartijoiden riittävän läsnäolon lisäksi syrjäytymisen ehkäiseminen on avainasemassa. Ongelmatapaukset on kyettävä tunnistamaan nykyistä aiemmin muun muassa etsivän nuorisotyön keinoin, eikä sosiaaliturvajärjestelmämme saa pahentaa tilannetta olemalla passivoiva. Lisäksi radikalisoituminen turvallisuusuhkana tulee ottaa Helsingissä tosissaan. Ennaltaehkäisyn merkitystä ei voi korostaa liikaa: tässä Helsinkiin perustettu väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyn yhteistyöverkosto tekee arvokasta työtä.

Toisaalta yhteisöllisyys luo turvallisuutta. Politiikan keinoin tuleekin edistää kaupunkilaisten yhteistä tekemistä ja tutustumista. Laajasalon vanhusten palvelukodin kaltaiset asumishankkeet, joissa vanhukset ja nuoret elävät samoissa tiloissa toisiaan tukien, ovat erinomaisia esimerkkejä tästä. Erilaisten kaupunkitapahtumien, kuten ravintola- ja saunapäivän mahdollisuudet syntyä ja elää eivät saa tyssätä kaupungin byrokratiaviidakkoon. Helsingin pitää jatkossa olla yhä enemmän olemassa itse kaupunkilaisia varten.

Turvallisuuden lisäksi olennaisen tärkeää helsinkiläisten elämänlaadun kannalta on kaupungin tehokkuus. Tehokkaassa Helsingissä elämä on helppoa ja ihmisten hyvinvointi on mahdollisimman korkea.

Nyky-Helsingin suurin tehokkuusongelma on liian korkea asumisen hinta. Kalliit vuokrat laskevat kaupunkimme kilpailukykyä ja houkuttelevuutta, puhumattakaan niiden inhimillisyydestä tavallisen helsinkiläisen näkökulmasta. Asumisen hinta saadaan kestävällä tavalla alas vain rakentamalla lisää asuntoja: tässä turhien normien purku ja kaavoitusprosessien nopeuttaminen ovat avainasemassa. Tarvitsemme myös positiivista asennemuutosta korkeampaa rakentamista kohtaan; sallimalla lisää Triplan ja Redin kaltaisia korkeamman rakentamisen hankkeita voitaisiin myös monet kaupungin viheralueet säästää rakentamiselta.

Tehokkaassa Helsingissä elämä on helppoa ja ihmisten hyvinvointi on mahdollisimman korkea.

Kaupungin viranomaisten kanssa asioinnin tulee olla helppoa ja vaivatonta jokaiselle helsinkiläiselle. Niin ikään yrityksen perustamisen Helsinkiin on oltava yksinkertaista, eivätkä uudet innovaatiot saa juuttua turhaan sääntelyyn. Valitettavasti näistä tavoitteista ollaan vielä kaukana Helsingin ollessa kuuluisa historiallisen jäykästä hallintokoneistostaan erityisesti suhteessa ympäryskuntiimme. Tehokkaassa Helsingissä on vähemmän byrokratiaa ja yhden luukun periaate on tuotu juhlapuheista käytäntöön. Tähän uuteen pormestarimalliin siirtyminen tarjoaa oivan mahdollisuuden; virastoja yhdisteltäessä meillä on aito mahdollisuus tehdä tästä kaupungista tehokkaampi.

Poliittisen päätöksentekojärjestelmämme suurimpia valuvikoja on se, että poliitikoilla on kannustin jakaa rahaa vastuuttomasti ympäriinsä saadakseen kansansuosiota. Tehokkaassa Helsingissä ei anneta rahaa lokkien keinoluotojen kaltaisille järjettömille hankkeille. Tehokkaassa Helsingissä päätöksenteko perustuu faktoille eikä kannattavuuslaskelmiin suhtauduta ylimielisesti. Erityisesti suurista ja kaupungin strategiaa vahvasti viitoittavista investoinneista päätetään huolellisen harkinnan ja kustannus-hyötyanalyysin pohjalta eikä populistisen tunteisiin vetoamisen vallassa. Näin myös kaupunkilaisten verotus on mahdollista pitää kohtuullisena.

Turvallinen ja tehokas Helsinki on visio unelmieni Helsingistä. Jotta visioni voisi joskus olla totta, tarvitsen sen toteuttamiseksi juuri Sinun luottamustasi. Helsingin kaupunginvaltuuston jäsenenä lupaan antaa kaiken osaamiseni ja intohimoni paremman Helsingin puolesta työskentelyyn. Äänesi on kallisarvoisen tärkeä, käytä se viisaasti!

Eteenpäin katsoen,
Dani Niskanen